کانال تلگرامX

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 636
موضوع‌ها: 624
اعضا: 117
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/42
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/41
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/08
تعداد ارسال‌های هر عضو: 5/44
تعداد موضوعات هر عضو: 5/33
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/02
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: LouisPharo
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 5/13%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: AToll (با 418 ارسال , 418 موضوع)
برترین معرف‌ها: taghit (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (3 پاسخ)
درایو تست شبکه 2G (3 پاسخ)
روشهای ساخت گزارش اتوماتیک (2 پاسخ)
دانلود نسخه 2015 (2 پاسخ)
بهینه سازی شبکه 3G (2 پاسخ)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (2 پاسخ)
روش های جدید تست MOS (2 پاسخ)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (2 پاسخ)
پیمانکاران (1 پاسخ)
اسکنر 3G LTE (1 پاسخ)
TEMS Investigation 17 (0 پاسخ)
دانلود نسخه 2014 (0 پاسخ)
انواع تست های میدانی و تست سرویسهای ویژه (0 پاسخ)
Fortnite V Bucks Share. Fortnite Generator.Net. (0 پاسخ)
درایو تست با استفاده از تمز (0 پاسخ)
تست SSV در 3G (36,434 بازدید)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (18,143 بازدید)
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (17,330 بازدید)
روش های جدید تست MOS (16,083 بازدید)
اینترنت اشیا چگونه کار می کند؟ (9,992 بازدید)
درایو تست شبکه 2G (9,928 بازدید)
دانلود نسخه 2015 (9,251 بازدید)
بهینه سازی شبکه 3G (9,196 بازدید)
معرفی نرم افزار TEMS™ Pocket (8,231 بازدید)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (8,076 بازدید)
آشنایی با درایو تست شبکه 3G (8,046 بازدید)
جی پی اس چگونه کار می کند؟ (7,924 بازدید)
Globe Telecom - SMS / Text Explained (7,856 بازدید)
Data collected during drive testing (7,816 بازدید)
Xcal (7,790 بازدید)