کانال تلگرامX

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 176
موضوع‌ها: 128
اعضا: 737
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/15
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/11
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/64
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/24
تعداد موضوعات هر عضو: 0/17
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/38
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: nonatb60
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 0/95%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: 3G/WCDMA (با 36 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: shadi5778 (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
تست SSV در 3G (31 پاسخ)
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (8 پاسخ)
درایو تست شبکه 2G (3 پاسخ)
روشهای ساخت گزارش اتوماتیک (2 پاسخ)
دانلود نسخه 2015 (2 پاسخ)
بهینه سازی شبکه 3G (2 پاسخ)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (2 پاسخ)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (2 پاسخ)
روش های جدید تست MOS (2 پاسخ)
اسکنر 3G LTE (1 پاسخ)
پیمانکاران (1 پاسخ)
انواع تست های میدانی و تست سرویسهای ویژه (0 پاسخ)
نکات خرید تبلت ارزان (0 پاسخ)
معرفی نرم افزار TEMS™ Pocket (0 پاسخ)
TEMS Investigation 17 (0 پاسخ)
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (9,533 بازدید)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (9,282 بازدید)
روش های جدید تست MOS (8,385 بازدید)
درایو تست شبکه 2G (7,585 بازدید)
دانلود نسخه 2015 (7,189 بازدید)
بهینه سازی شبکه 3G (6,801 بازدید)
معرفی نرم افزار TEMS™ Pocket (6,329 بازدید)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (6,136 بازدید)
اسکنر 3G LTE (5,063 بازدید)
نرم افزارهای طراحی و بهینه سازی شبکه های موبایل (4,739 بازدید)
اینترنت اشیا چگونه کار می کند؟ (4,589 بازدید)
نکاتی برای حفط امنیت گوشی موبایل (4,583 بازدید)
پیمانکاران (4,417 بازدید)
تست SSV در 3G (4,190 بازدید)
انواع تست های میدانی و تست سرویسهای ویژه (4,138 بازدید)