کانال تلگرامX

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 636
موضوع‌ها: 624
اعضا: 717
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/4
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/4
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/46
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/89
تعداد موضوعات هر عضو: 0/87
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/02
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: yxyzgpajuc
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 0/84%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: AToll (با 418 ارسال , 418 موضوع)
برترین معرف‌ها: taghit (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (3 پاسخ)
درایو تست شبکه 2G (3 پاسخ)
روشهای ساخت گزارش اتوماتیک (2 پاسخ)
دانلود نسخه 2015 (2 پاسخ)
بهینه سازی شبکه 3G (2 پاسخ)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (2 پاسخ)
روش های جدید تست MOS (2 پاسخ)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (2 پاسخ)
پیمانکاران (1 پاسخ)
اسکنر 3G LTE (1 پاسخ)
TEMS Investigation 17 (0 پاسخ)
دانلود نسخه 2014 (0 پاسخ)
انواع تست های میدانی و تست سرویسهای ویژه (0 پاسخ)
Fortnite V Bucks Share. Fortnite Generator.Net. (0 پاسخ)
درایو تست با استفاده از تمز (0 پاسخ)
تست SSV در 3G (37,105 بازدید)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (18,788 بازدید)
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (17,832 بازدید)
روش های جدید تست MOS (16,685 بازدید)
اینترنت اشیا چگونه کار می کند؟ (10,475 بازدید)
درایو تست شبکه 2G (10,288 بازدید)
دانلود نسخه 2015 (9,540 بازدید)
بهینه سازی شبکه 3G (9,534 بازدید)
معرفی نرم افزار TEMS™ Pocket (8,500 بازدید)
جی پی اس چگونه کار می کند؟ (8,449 بازدید)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (8,363 بازدید)
Tutorial on How to Run TEMS Software (8,309 بازدید)
Xcal (8,261 بازدید)
تکنولوژی‌های‌ به کار رفته در جام جهانی روسیه و استادیوم‌ فینال (8,213 بازدید)
Tutorial Actix (8,212 بازدید)