کانال تلگرامX

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 247
موضوع‌ها: 199
اعضا: 6,041
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/19
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/15
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 4/53
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/04
تعداد موضوعات هر عضو: 0/03
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/24
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: BrianBut
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 0/12%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: 3G/WCDMA (با 36 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: shadi5778 (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
تست SSV در 3G (31 پاسخ)
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (8 پاسخ)
درایو تست شبکه 2G (3 پاسخ)
روشهای ساخت گزارش اتوماتیک (2 پاسخ)
دانلود نسخه 2015 (2 پاسخ)
بهینه سازی شبکه 3G (2 پاسخ)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (2 پاسخ)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (2 پاسخ)
روش های جدید تست MOS (2 پاسخ)
اسکنر 3G LTE (1 پاسخ)
پیمانکاران (1 پاسخ)
انواع تست های میدانی و تست سرویسهای ویژه (0 پاسخ)
نکات خرید تبلت ارزان (0 پاسخ)
معرفی نرم افزار TEMS™ Pocket (0 پاسخ)
TEMS Investigation 17 (0 پاسخ)
تست SSV در 3G (22,988 بازدید)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (15,030 بازدید)
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (14,018 بازدید)
روش های جدید تست MOS (13,349 بازدید)
درایو تست شبکه 2G (8,826 بازدید)
دانلود نسخه 2015 (8,196 بازدید)
بهینه سازی شبکه 3G (8,073 بازدید)
اینترنت اشیا چگونه کار می کند؟ (7,774 بازدید)
معرفی نرم افزار TEMS™ Pocket (7,271 بازدید)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (7,120 بازدید)
Data collected during drive testing (6,082 بازدید)
Globe Telecom - SMS / Text Explained (6,033 بازدید)
جی پی اس چگونه کار می کند؟ (5,987 بازدید)
Xcal (5,918 بازدید)
Tutorial Actix (5,904 بازدید)