کانال تلگرامX

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 212
موضوع‌ها: 200
اعضا: 137
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/15
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/14
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/09
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1/55
تعداد موضوعات هر عضو: 1/46
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/06
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: iwjzxhhkcql
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 5/11%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: آموزش (با 26 ارسال , 26 موضوع)
برترین معرف‌ها: taghit (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (3 پاسخ)
درایو تست شبکه 2G (3 پاسخ)
روشهای ساخت گزارش اتوماتیک (2 پاسخ)
دانلود نسخه 2015 (2 پاسخ)
بهینه سازی شبکه 3G (2 پاسخ)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (2 پاسخ)
روش های جدید تست MOS (2 پاسخ)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (2 پاسخ)
پیمانکاران (1 پاسخ)
اسکنر 3G LTE (1 پاسخ)
TEMS Investigation 17 (0 پاسخ)
دانلود نسخه 2014 (0 پاسخ)
انواع تست های میدانی و تست سرویسهای ویژه (0 پاسخ)
نکات خرید تبلت ارزان (0 پاسخ)
درایو تست با استفاده از تمز (0 پاسخ)
تست SSV در 3G (35,148 بازدید)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (17,622 بازدید)
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (16,770 بازدید)
روش های جدید تست MOS (15,580 بازدید)
درایو تست شبکه 2G (9,772 بازدید)
اینترنت اشیا چگونه کار می کند؟ (9,553 بازدید)
دانلود نسخه 2015 (9,050 بازدید)
بهینه سازی شبکه 3G (8,990 بازدید)
معرفی نرم افزار TEMS™ Pocket (8,039 بازدید)
آشنایی با درایو تست شبکه 3G (7,953 بازدید)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (7,866 بازدید)
Data collected during drive testing (7,536 بازدید)
Globe Telecom - SMS / Text Explained (7,313 بازدید)
جی پی اس چگونه کار می کند؟ (7,247 بازدید)
تکنولوژی‌های‌ به کار رفته در جام جهانی روسیه و استادیوم‌ فینال (7,224 بازدید)